Handleiding Golf Score

Nadat u het Golf Score programma heeft gedownload kan u het programma starten vanuit het (JAVA)toepassingen menu van uw mobiele telefoon. De eerste keer dat u het programma start zal het programma automatisch contact zoeken met de centrale server van HoleZero.nl. Indien uw gebruiksgegevens kloppen zal de boodschap "Registratie geslaagd" verschijnen, waarna u door middel van de menutoets "Terug" te drukken in het hoofdmenu van het Golf Score programma komt. Bij alle volgende keren dat u het programma gebruikt verschijnt direct het hoofdmenu.

In het hoofdmenu heeft u de volgende keuzes:

U kiest een menuoptie door met de pijltjestoetsen van uw telefoon de keuze te selecteren en dan op de functietoets onder kiezen te drukken.het hoofdmenu
Speler Info

Deze menu optie geeft u toegang tot het invoeren van specifieke golfer gegevens zoals: Speler naam, man/vrouw, Handicap en e-mail adres
Uw geslacht en golfhandicap dient u in te vullen zodat het programma uw stableford score kan berekenen tijdens het spelen van een baan. Het E-mail adres is van belang als u gebruik wil maken van de mogelijkheid om uw golf scorekaart naar uw e-mail adres te laten sturen.
Na het invullen van de gegevens keert u terug naar het hoofdmenu door de functieknop onder "terug" te drukken.


het speler menu (1)


het speler menu (2)
Baan info

Onder deze menu keuze kan u de golfbaan gegevens van de golfbaan die u wilt gaan spelen invoeren of opvragen.
U heeft de volgende keuzes: de baaninformatie van de lastgespeelde golfbaan gebruiken, de baaninformatie handmatig opnieuw invoeren, of de baaninformatie downloaden van onze server.

Indien u kiest voor het handmatig invoeren van de baaninformatie, wordt in het openingsscherm de algemene baaninformatie gevraagd, zoals naam van de baan, 9 of 18 holes, start hole, dat wil zeggen de hole waar vanaf u start, course rating en slope rating.
Als alle informatie in dit scherm is ingevoerd selecteert u "OK" en verschijnt het invoerscherm voor de eerste in te voeren hole. Per hole voert u de par, stroke index en lengte in waarna u OK selecteert.

Indien u kiest voor het downloaden van de golfbaan informatie zal uw telefoon contact zoeken met de server, waarna u door middel van keuze menu's naar de juiste golfbaan kan navigeren. Nadat u de golfbaan informatie hebt gedownload verschijnt het openingsscherm zoals ook verschijnt bij het handmatig invoeren van de golfbaan gegevens. U kan door middel van "TERUG" te selecteren terugkeren naar het hoofdmenu (de baaninformatie blijft behouden), of door middel door "OK" te selecteren per hole de informatie bekijken.

Nadat u de golfbaan informatie volledig ingevoerd hebt keert u terug naar het hoofdmenu, waar u door de optie "Scorekaart" kan beginnen met het daadwerkelijk bijhouden van uw score.
het baaninfo menu(1)


het baaninfo menu (2)


het menu baaninfo opvragen nadat verbinding met de server is gemaakt


het menu baaninfo opvragen (provincies)


het menu baaninfo opvragen (golfbanen)

Scorekaart

Onder deze menu optie kan u uw golf score bijhouden. Als u start met spelen kiest u voor de optie "Start opnieuw". De golfscorekaart wordt nu geheel opnieuw gestart en het invoerscherm verschijnt met de informatie van de eerste door u te spelen hole.

Als u uw golfscorekaart tijdelijk onderbroken hebt en nu verder wil gaan met het bijhouden van uw golf score kiest u voor continueer spel. De scorekaart start nu op het punt waar u het bijhouden van de score hebt onderbroken.

Nadat u de keuze start opnieuw of continueer spel hebt gemaakt verschijnt het golfscore invoerscherm. Indien u gebruik maakt van gedownloade baaninformatie kan het zijn dat er eerst een reclame boodschap verschijnt, door "Terug" te selecteren verschijnt het golfscore invoerscherm dan weer.

In het golfscore invoer scherm kan u door op de "1" toets te drukken uw score met een slag verhogen, hebt u per abuis te veel slagen ingevoerd kan u door op de "9" toets te drukken uw score met een slag verlagen.

Nadat u de hole geput hebt, voert u uw laatste slag (de put dus) in door op de "1" toets te drukken en selecteert daarna "geput", waarna het score invoerscherm voor de volgende hole verschijnt. Afhankelijk van de telefoon die u gebruikt vindt u de keuze geput, direct onder een menu toets of onder de "opties" selectie. Sommige telefoons accepteren ook de rode (gesprek beindigen) toets als "geput".

In het golfscore invoer scherm kan u onder de functietoets "opties" tevens de volgende keuzes maken: "Vergrendel" hiermee schakelt u alle invoertoetsen uit. De vergrendeling onderbreekt u door "ontgrendel" te selecteren en binnen 1 seconde op de "*" toets te drukken.
Tevens hebt u de keuze om uw score kaart te onderbreken, door "onderbreek" te kiezen de score wordt bewaart en u kan weer opnieuw starten met invoeren van uw golf score door in het scorekaart menu de keuze "continueer spel" te maken.

Ook hebt u de mogelijkheid om een hole terug te gaan, voor het geval u per abuis een hole hebt afgesloten.
het score menu


het scorescherm


het opties menu
In het golf scorekaart menu hebt u als extra keuze de optie om de scores van de reeds ingevoerde holes te bekijken, door de keuze "Toon Score" te selecteren.
het score overzicht

Verwerking

Onder deze optie kan u diverse keuzes maken om uw score kaart te verwerken: Uw golf scorekaart mailen naar een door u ingesteld e-mail adres, Uw golf handicap opnieuw laten berekenen, of uw golf scorekaart versturen naar onze server zodat deze in uw persoonlijke database opgeslagen kan worden.

Door de keuze "Mail scorekaart" te kiezen wordt uw golf scorekaart naar het onder "Speler info" door u ingestelde e-mail adres gemaild. Uw telefoon zal contact maken met onze server waarna de score kaart verstuurd wordt.

De keuze "Herbereken HCP" herberekend uw golf handicap nadat u een volledige 18 holes baan hebt gespeeld. De door u in het menu Speler info ingevoerde handicap wordt nu aangepast aan de hand van de score die u op de baan hebt gescoord.

De keuze "Pers. Database" verstuurd uw golf scorekaart naar onze server waar deze in een database opgeslagen wordt. U kan uw opgeslagen scorekaarten bekijken op deze site onder menukeuze "login". U dient eerst een wachtwoord aan te vragen, waarna u in kan loggen en uw scorekaarten kan bekijken.
het menu Verwerking


het wachtscherm tijdens het contact maken met onze server

  Advertenties:


Adverteren | Contact | Links | WAP | Disclaimer | Homepage